Новини

Новини (259)

Четвъртък, 02 Март 2023 12:36

Честит празник

Написана от

3mart2023

Неделя, 19 Февруари 2023 08:54

ПОКАНА

Написана от
Петък, 17 Февруари 2023 11:58

Поклон пред теб Апостоле

Написана от

VLevski150

Четвъртък, 15 Декември 2022 06:45

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

Написана от

koleda NG2023

Четвъртък, 10 Ноември 2022 07:20

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Написана от

doctor flue fireplace back puffing

 

Сряда, 09 Ноември 2022 12:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от

На 09.12.2022 г. /ПЕТЪК/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2023 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Страница 4 от 19