КМЕТСТВА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
 

Веромир Спасов Миланов
кмет на с. Расово

 

Веромир Миланов е роден на 08.03.1953 г. в с. Расово, обл. Монтана. Семеен е, с една дъщеря.
Магистър по право, с професионална квалификация „Юрист“.
Бил е заместник-кмет на общините Медковец, Бойчиновци и Борован. И в трите общини е разработвал и управлявал проекти по оперативните програми и фондовете на Европейския съюз.
Четвърти мандат е кмет на село Расово.

 

 

 

 

Людмила

 

 Людмила Красимирова Макавеева
кмет на с. Аспарухово

 

Людмила Макавеева е на 37 години и е от с. Аспарухово. Завършила е строителен техникум в гр. Монтана, а след това – Международното Висше бизнес училище в Ботевград със специалност „Счетоводство и контрол“.
Започва работа като главен специалист „Околна среда“ в община Медковец /2002-2004 г./. От 2004 до 2009 г. работи като специалист кметство в с. Аспарухово, а от 2009 до 2010 г. е счетоводител във „Биотоп“ АД в същото село. До 2011 г. е главен експерт „Бюджет“ и „Човешки ресурси“ в община Медковец. От 2011 г. до момента е кмет на село Аспарухово.
Людмила Макавеева е омъжена и е майка на две дъщери.

 

 

 

Анжела

 

Анжела Иванова Георгиева
кметски наместник на с. Сливовик

 

Анжела Иванова е родена в Сливовик; завършила е ЕСПУ „Поп Андрей“ в с. Медковец. Три мандата е кмет на село Сливовик, а от ноември 2019 г. е кметски наместник.

 

 

 

 

 

Валерия

 

Валерия Борисова Йонова
кметски наместник на с. Пишурка

 

Валерия Йонова е от с. Липен, обл. Монтана. Завършила е средно-специално образование със специалност „Електротехника“ в гр. Монтана.
Работила е 20 години в шивашката индустрия в същия град – първоначално като шивачка, а по-късно като бригадир. От ноември 2019 г. е кметски наместник на с. Пишурка.
Валерия Йонова е семейна.