КМЕТСТВА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Стефан Красимиров Герасимов


кмет на село Расово

 stefan rasovo

 

 

 

 

Стефан Герасимов е роден на 16.08.1987 г. в град Монтана. Завършва средно специално образование в механотехникума в град Враца. През 2012 година завършва висшето си образование във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – специалност „мениджмънт на туризма“, образователно-квалификационна степен „бакалавър”. През 2014 година завършва Стопанска академия „Димитър Ценов” в град Свищов, образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „управление на стопанско предприятие“.
От 2007 година е земеделски производител в село Расово, област Монтана, а от 2011 година е част от Общински съвет – Медковец, като през първия си мандат е общински съветник, а през следващия мандат е председател на Общинския съвет. През мандат 2019-2023 г. отново е общински съветник. От месец ноември 2023 година е кмет на село Расово, община Медковец, област Монтана. Семеен, с две деца.

Приемен ден: петък от 10:00 часа до 12:00 ч.

Телефон за контакти: 088 854 8556

 

 

 

ludmila asparuhovo

 

 Людмила Красимирова Макавеева


кмет на с. Аспарухово

 

Людмила Макавеева е от село Аспарухово. Завършила е строителен техникум в град Монтана, а след това – Международното висше бизнес училище в Ботевград със специалност „Счетоводство и контрол“.
Започва работа като главен специалист „Околна среда“ в община Медковец през 2002 г. От 2004 до 2009 г. работи като специалист кметство в село Аспарухово, а от 2009 до 2010 г. е счетоводител във „Биотоп“ АД в същото село. До 2011 г. е главен експерт „Бюджет“ и „Човешки ресурси“ в община Медковец. От 2011 г. до момента е кмет на село Аспарухово.
Людмила Макавеева е омъжена и е майка на две дъщери.

 

 

 

anjela slivovik

 

Анжела Иванова Георгиева


кмет на село Сливовик

 

Анжела Георгиева е родена в Сливовик. Завършила е ЕСПУ „Поп Андрей“ в село Медковец. Три мандата е кмет на село Сливовик, а от 2019 г. е кметски наместник. През ноември 2023 г. е избрана за кмет на Сливовик.
Семейна, с двама сина.

 

 

 

 

 

Biser pishurka

 

Бисер Кирилов Младенов
кметски наместник на село Пишурка

 

Бисер Младенов е роден през 1975 г. в гр. Лом. Завършил е Техникум за хранително-вкусова промишленост „Дмитрий Менделеев“ в града.
Работил е в хранителната индустрия, в сферата на търговията и във военните подразделения на Българската армия. Не е семеен.
От ноември 2023 г. е кметски наместник на село Пишурка.

Телефон за контакти: 088 771 2279