РЕГИСТЪР декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2023 г.

РЕГИСТЪР декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2022 г.

РЕГИСТЪР декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г.

РЕГИСТЪР декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 г.

 

Декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ - ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2

1.РАДОСЛАВА АНГЕЛОВА

2.СОНЯ КУТКУДЕЙСКА

3.РУМЯНА ЦЕНКОВА

4.МАРИЯ НИКОЛОВА

5.ВАЛЯ КИРИЛОВА

6.ВАЛЕНТИНА СТАНЕВА

7.САВЕТА РАНГЕЛОВА

8.РУМЯНА ПЕТРОВА

9.БОРЯНА АМБОВА

10.ТОТКА МАРКОВА

11.ПЕТЯ ПЕТРОВА - БОРИСЛАВОВА

12.АННА ГОРАНОВА

13.НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ

14.ПЕТЯ КРЪСТЕВА

15.ИВАН ИВАНОВ

16.АДРИАНА ЕВЛОГИЕВА

17.ЕВГЕНИЯ ТОРНЬОВА

18.НАДЯ ГЕОРГИЕВА

19.НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА

20.АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

21.МАРИАНА АТАНАСОВА

22.РЕНЕТА КАМЕНОВА

23.РАЙКА БОРИСОВА

24.ИВАНКА МИЛАНОВА

25.РУМЯНА ДИНЧЕВА

26.МИЛЕН ТАБАКОВ

27.ЗОЯ МАРИНОВА

28.ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

29.ВАНЯ ГЕНАДИЕВА

 

 

 

Декларации по Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

 

РЕГИСТЪР - 1 част

РЕГИСТЪР - 2 част

1. РАДОСЛАВА АНГЕЛОВА

2.РУМЯНА ДИНЧЕВА

3.ВАЛЯ КИРИЛОВА

4.ВАЛЕНТИНА СТАНЕВА

5.САВЕТА РАНГЕЛОВА

6.МАРИАНА АТАНАСОВА

7.РУМЯНА ЦЕНКОВА

8.РУМЯНА ПЕТРОВА

9.ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА

10. БОРЯНА АМБОВА

11.ТОТКА МАРКОВА

12.ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

13.ПЕТЯ ПЕТРОВА

14.АННА ИВАНОВА

15.МИЛЕН ТАБАКОВ

16.НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА

17.НИКОЛАЙ ДИНЧЕВ

18.РАЙКА БОРИСОВА

19.НАДЯ ГЕОРГИЕВА

20.ВЕНЦИСЛАВ ПАСЛАНДЖИЙСКИ

21.АНТОАНЕТА СИМЕОНОВА

22.АДРИАНА ЕВЛОГИЕВА

23.ЕВГЕНИЯ ТОРНЬОВА

24.ИВАНКА МИЛАНОВА

25.ЗОЯ МАРИНОВА

26.ЛИЛИЯ БОЖКОВА

27.ПЕТЯ ПЕТРОВА-БОРИСЛАВОВА

28.РЕНЕТА КАМЕНОВА

29.МЛАДОСТ МИЛАНОВА

30.РАЛИЦА ЙОНЧЕВА

31.КРЪСТО КРЪСТЕВ

32.ВАНЯ ГЕНАДИЕВА

33. МАРИЯ НИКОЛОВА

34.ИВАН ИВАНОВ