Постоянни комисии


 

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, местна икономика, общинска собственост, инвестиции и нормативни уредби“:

 

1. Иван Георгиев Торньов - Председател
2. Никол Георгиева Георгиева - член
3. Стефан Захариев Коцев - член
4. Венцислав Евгениев Куткудейски - член
5. Теодор Евгениев Антонов - член

 

Постоянна комисия по „Устройство на територията, селищна инфраструктура, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, социална политика и молби на граждани“:

 

1. Ралица Цветанова Йончева – Председател
2. Красимир Илиев Борисов – член
3. Даниел Стайков Славчев – член
4. Изабела Цветанова Костадинова – член
5. Венцислав Евгениев Куткудейски - член

 

Постоянна комисия по „Образование, спорт, здравеопазване, култура, вероизповедание, децата и младежта“:

 

1. Изабела Цветанова Костадинова – Председател
2. Никол Георгиева Георгиева - член
3. Даниел Стайков Славчев – член
4. Радослава Борисова Радкова – член
5. Ралица Цветанова Йончева – член

 

Постоянна комисия за „Работа с малцинствени групи, възпитанието, борба с неграмотността и престъпността“:

 

1. Радослава Борисова Радкова – Председател
2. Изабела Цветанова Костадинова – член
3. Венцислав Евгениев Куткудейски – член
4. Красимир Илиев Борисов – член
5. Даниел Стайков Славчев – член

 

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС – Медковец:

 

1. Теодор Евгениев Антонов - член
2. Радослава Борисова Радкова – член
3. Стефан Захариев Коцев - член
4. Ралица Цветанова Йончева – член
5. Иван Георгиев Торньов - член