ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СЪВЕТНИЦИТЕ

 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ,ОБЛ.МОНТАНА

____________________________________________________________________

                                                                                                                   телефон: 09727 / 28-64 факс: 09727 / 23-30

 Medkovec logoA                            ПРАВИЛНИК  ЗА

 ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ

СЪВЕТ , НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ