ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА МАНДАТ 2023-2027

 

ПК ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, МЕСТНА ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ И НОРМАТИВНИ УРЕДБИ“

 

 

 

05.07.2024 -  ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 12 ЮЛИ 2024Г. ПК БЮДЖЕТ

Докладна записка за заплатите на общинските съветници сайт_12052024

ДОКЛАДНА НАБИРАТЕЛНА Младежка заетост сайт_12052024

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 27.06.2024 Г.

20.06.2024 - ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 27 ЮНИ 2024Г. ПК БЮДЖЕТ

Докладна записка за заплатите на общинските съветници сайт_27062024

ДОКЛАДНА НАБИРАТЕЛНА Младежка заетост сайт_27062024

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 25.04.2024 Г.

17.04.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 28.03.2024 Г.

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ ОТ 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СЕЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ“

 

05.07.2024 - ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 12.07.2024 Г. ПК УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ИЗВЪНРЕДНО

Докладна Артфокус_12072024

Молба от Габриела Ангелова_12072024

Молба от Кристияна Петкова сайт_12072024

Молба от Стефка Катинова сайт_12072024

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 27.06.2024

20.06.2024 - Покана за заседание за 27.06.2024 г. ПК Устройство на територията

Докладна записка за неприсъствено заседание ВиК сайт_27062024

Молба от Габриела Ангелова_27062024

Молба от Кристияна Петкова сайт_27062024

Молба от Стефка Катинова сайт_27062024

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 23.05.2024

16.05.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 23.05.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 25.04.2024

17.04.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 28.03.2024

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 26.02.2024

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

 

ПК ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА“

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА 28.03.2024 Г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛТУРА 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „РАБОТА С МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, БОРБА С НЕГРАМОТНОСТТА И ПРЕСТЪПНОСТТА“

 

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ 28.03.2024 Г.

21.03.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 28.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ 26.02.2024 Г.

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО КЪМ ОБС – МЕДКОВЕЦ