Иво

       инж. Иван Евстатиев Иванов

заместник-кмет на община Медковец

 

Иван Иванов е роден на 22.04.1974 г. в гр. Лом. Средно образование завършва в ЕСПУ „Поп Андрей“ – с. Медковец. От 1992 до 1997 г. учи в РУ „Ангел Кънчев“, където се дипломира като машинен инженер със специалност „Двигатели с вътрешно горене“.
Военната си служба отбива през 1998-1999 г. във Висшето военно училище в гр. Шумен и Военното поделение в гр. Враца.
От 2000 г. работи в Общинска администрация – Медковец: до 2004 г. като експерт „Обществени поръчки“; в периода 2004 – 2019 г. – директор на специализирана администрация, а от ноември 2019 г. до момента – заместник-кмет на общината.
Иван Иванов е семеен, има един син.