Наименование на проекта: Програма ФАР,BG2005/017-684.01

“Рехабилитация на язовир „Сливовишко дере”и корекция на река Сливовишка в с.Сливовик, община Медковец”

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта:

-Рехабилитация на язовир”Сливовишко дере” на територията на село Сливовик, община Медковец

- Корекция на река Сливовишка и изграждане на защитни диги и подпорни стени на територията на с.Сливовик, община Медковец

 

Период на изпълнение (от месец/година до месец/година) : Октомври 2007 г. – Април 2008 г.

 

Стойност на проекта : 611 530,00 лева

 

Източник на финансиране: Министерство на Регионалното развитие и благоустройството

 

Постигнати резултати: Укрепване на язовирна стена

 

 

 


 

 

 

Наименование на проекта: „Изграждане на закрит общински пазар в община Медковец”

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта: Да се изгради място за търговия на селскостопанска продукция, препарати,торове и семена.Това ще доведе до създаване на целогодишно използваемо тържище с цел подобряване на условията на труд на производителите и търговците на селскостопанска продукция.

 

Период на изпълнение (от месец/година до месец/година): Февруари 2004 - Февруари 2005

 

Стойност на проекта: 192 200.00 лева

 

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика - Социалноинвестиционен фонд

 

Постигнати резултати : Изграден общински пазар

 

 

 


 

Наименование на проекта: Ремонт на площад с.Медковец

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта:

1. Извършване на ремонт и реставрация на паметниците намиращи се на площада на с.Медковец

2. Изградени 2 рампи за достъп на хора с увреждания

3. Оформяне на паркинг за леки автомобили

4.Подмяна на старите тротоарни плочки с нови решени в двуцветна комбинация

5.Направени изцало нови цветни лехи и цветарници

6. Монтиране на пейки тип „Шезлонг”

7. Обособен детски кът с пясъчник и люлки

 

Период на изпълнение (от месец/година до месец/година): Май 2007 –Август 2007

 

Стойност на проекта: 117 948.26 лева

 

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България”

 

Постигнати резултати: Ремонтиран е площада в с.Медковец

 

 


 

Наименование на проекта: „Подобряване на инфраструктурата и хармонизиране на елементите на селищната среда в Община Медковец”

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта:

1. Ремонт и реконструкция на част от уличната мрежа в селата Медковец, Расово, Аспарухово и Сливовик

2. Ремонт на къща- музей в с. Медковец;

3.Възстановяване и благоустройство на парковете в селата Медковец, Расово и Аспарухово

4.Подобряване и ремонт на място за събиране на твърди битови и селскостопански отпадъци в селата Медковец, Расово, Сливовик и Пишурка

 

Период на изпълнение (от месец/година до месец/година): 14.07.2005г.-30.10.2006г.

 

Стойност на проекта: 1 891 222.12 лева

 

Източник на финансиране: ДФ ”Земеделие”, Програма САПАРД

 

Постигнати резултати: Ремонт на уличната мража в селата Медковец, Расово, Аспарухово и Сливовик, ремонт на къща-музей в с.Медковец, възстановяване на парковете в селата Медковец, Расово и Аспарухово и ремонт на място за събиране на твърди битови и селскостопански отпадъци.

 

 


 

Наименование на проекта: „Ремонт на сграда и топлотехническо саниране на СОУ”Отец Паисий”в с. Медковец, община Медковец”

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта:

1.Възлагане на обследване за енергийна ефективност и работно проектиране на енергоспестяващи мерки.

2.Изпълнение на ремонтно-строителните работи.

3.Изпълнение на енергоспестяващите мерки.

 

Период на изпълнение (от месец/година до месец/година): 20.12.2006г.- 15.06.2007г.


Стойност на проекта: 359 722.43 лева

 

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика – Социалноинвестиционен фонд, Заем от Световната банка №4681-BUL- Социални инвестиции и насърчаване на заетостта

 

Постигнати резултати: Ремонтиранo е училище СОУ”Отец Паисий”в с. Медковец

 

 


 

 

 

Списък на проекти, изпълнявани по линия на общинските бюджети (капитално строителство и др.) - наименование, период на изпълнение, стойност, резултати

 

 

 

 

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа-с.Медковец,2009г., 678660лв.,тръби ПВЦ


 

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа-с.Сливовик,2009г.669302лв., тръби ПВЦ


 

Довеждащ водопровод "Багачина-Медковец", 2008г.,1088729лв. тръби ПВЦ


 

Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа-с.Пишурка,2008г.308566лв., тръби PEHD-80


 

Довеждащ водопровод "Багачина-Пишурка",2008г.,1182080лв., тръби PEHD-80


 

Рехабилитация и ремонт на малък язовир „Гъргоровото” с.Аспарухово,2009,447385.79лв.,


 

Почистване и облагородяване на околовръстен полигон с.Пишурка,2009г. 9 930лв.


 

Ремонт къща музей с.Медковец,2010г.,4000лв.


 

Изграждане на детска площадка -с.Медковец,2010г.,7464лв

 

Спортна площадка в с.Медковец,2010г.,6345лв.

 

Основен ремонт на манастир”Ефория Зограф”-сРасово,2010г.141 917лв.

 

Основен ремонт и реновация на църковен храм”Св.Георги”с.Расово,2010г., 128 083лв.

 

Основен ремонт на църковен храм „Св.Параскева” с.Медковец,2010, 20589лв.


 

Рехабилитация на общински път Расово Аспарухово Ст.махала-2007,

 

Ремонт кметство Пишурка-2009г.,4000лв.


 

Изграждане на детски площадки в общ.Медковец,2010г.,3153лв.


 

Основен ремонт на автобусна спирка с.Расово,2010г.,10980лв.


 

Основен ремонт на ЦДГ1 –с.Медковец,2010,33591лв.

 


 

Основен ремонт на ЦДГ2 –с.Медковец,2012, 47769лв.


 

Основен ремонт на общинска пътна мрежа общ.Медковец,2010г.,26000лв.


 

Основен ремонт на клуб на пенсионера с .Аспарухово,2010, 44 250лв.


 

Основен ремонт на общинска сграда с.Сливовик,2011г.,8400лв.


 

Основен ремонт на общинска сграда с.Аспарухово,2011г.,2000лв.


 

 

Основен ремонт на читалище Развитие с.Медковец,2011г.5000лв.


 

Ремонт на клуб на пенсионера и инвалида -с .Расово,2012г.,4988лв.


 

Ремонт на помещения в поликлиника с.Медковец,2012г.,4497лв


 

Основен ремонт на общинска сграда с.Сливовик,2012г.,22225лв.


 

Ремонт общинска сграда с. Пишурка,2012г.,2952лв.


 

Ремонт музейна сбирка с.Медковец,2012г.,7700лв.

 


 

Ремонт р.Турловица,2012г.,19736лв.


 

Ремонт микроязовири общ.Медковец,2012г.,65586лв.