Новини

Новини (259)

Четвъртък, 17 Март 2022 14:13

Покана Обществено обсъждане

Написана от

                                              П О К А Н А
ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2022 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж.Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2022 година и прогнозата за 2023- 2025 година.
Писмените предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 18.03.2022 г. до 16,00 часа на 24.03.2022 г. / през работно време/, както и писмени и устни предложения по време на обществените обсъждания.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец в Бюджетната комисия на ОА при община Медковец. За справки- Зам.кмет- инж.Иван Иванов.
Публичните обсъждания ще се проведат на 25.03.2022 г. (петък) по населени места, както следва:
от 10,00 часа в Младежки клуб с. Аспарухово
от 10,00 часа в Залата за гости с.Расово
от 10,00 часа в Кметство с.Пишурка
от 10,00 часа в Библиотеката на с.Сливовик
от 10,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Задължения на кметовете по населени места е да уведомят жителите на съответните населени места по подходящ начин и да осигурят помещенията.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

 

  • ДОКУМЕНТИ
Сряда, 02 Март 2022 14:36

ОСМИСЛЕНАТА СВОБОДА

Написана от

tretimart

Понеделник, 28 Февруари 2022 11:52

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Написана от

Община Медковец създава екип, който да координира подпомагането на прогонените от войната украински граждани. В него, освен общински служители, ще бъдат включени и представители на всички други институции на територията на общината. Пристигащите от Украйна имат нужда от жилища, храна, медикаменти, дрехи. Към храните и дрехите има доста изисквания от страна на медицинските органи, затова смятаме, че най-лесно ще бъде даренията да са парични.

На 1 март 2022 г. в ЦУИГ /данъчното/ в сградата на общината и във всички кметства ще поставим кутии за дарения. Те ще бъдат отворени на 15 март 2022 г. в присъствието на членовете на общинския екип и средствата ще бъдат предоставени на организациите, които са ангажирани пряко с осигуряването на подслон за бежанците.

Можете да дарите средства и на:

Набирателна банкова сметка на община Медковец BG62UBBS80023300130232
Основание: Помощ за бежанците от Украйна – 2022 г.

Нека проявим добротата, която всеки човек носи в себе си,
и да помогнем с каквото можем!

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:24

Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ!

Написана от

vasil kunchev levski

Вторник, 15 Февруари 2022 10:59

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно действащото законодателство, кметът на общината е задължен да разработи и изпълнява следните стратегически документи:
Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, с неразделни части:
• Приложение „ Раздел „Лечебни растения“, в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения
• Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. , в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Във връзка с това до 10.02.2022 г. можете да изпратите Вашата оферта за изготвяне на посочените програми на електронната поща на община Медковец: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изборът на изпълнител ще се определя по следните критерии:
1. Качествено изпълнение, съобразно спецификата на община Медковец.
2. Срок на изпълнение.
3. Най-ниска предложена цена.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Сряда, 05 Януари 2022 13:04

Празнична Света Литургия

Написана от

Screenshot 2022 01 05 15 02 10

Четвъртък, 30 Декември 2021 12:08

Покана Обществено обсъждане

Написана от

На 12.01.2022 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Уведомление

Събираемост 2021

Справка план-сметка 2022

Приложение за определяне на промилите за такса БО за 2022

План-сметка 2022

Докладна предложение за определяне на план-сметка за 2022

Анализ на план-сметка 2022

Страница 6 от 19