Новини

Новини (259)

Четвъртък, 15 Февруари 2024 11:08

ПОКАНА

Написана от

 

ПОКАНА 18022024

Петък, 19 Януари 2024 14:39

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на община Медковец, съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на община Медковец.

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

Веромир Спасов ПП
Кмет на община Медковец

Петък, 19 Януари 2024 14:32

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец в изпълнение на чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 19.02.2024 год. от 9,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

Веромир Спасов ПП
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 18 Януари 2024 16:45

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2024 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност. Във връзка с това кметът на община Медковец – Веромир Спасов, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2024 година и прогнозата за 2025 и 2026 година.

Обществените обсъждания на проекта на бюджета в отделните населени места на общината ще се проведат на 23 януари 2024 г. (вторник) в следния ред:

Аспарухово – от 9.00 ч. в клуба на село Аспарухово
Расово – от 10.30 ч. в малкия ресторант
Пишурка – от 12.00 ч. в сградата на кметството
Сливовик – от 13.30 ч. в клуба до пощата.

В село Медковец такава среща ще се проведе на 24 януари 2024 г. (сряда) от 10.00 ч. в Заседателната зала на общината, а официалното публично обсъждане на проекта на бюджета ще бъде на 26 януари 2024 г. (петък), от 10.30 ч., в същата зала.


Писмени предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 19.01.2024 г. до 16,00 часа на 25.01.2024 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на общественото обсъждане.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец.
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2024 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10,30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

ВЕРОМИР СПАСОВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 11 Януари 2024 11:13

В Н И М А Н И Е !!!

Написана от

ВНИМАНИЕ! BDJ

Вторник, 19 Декември 2023 09:43

Весели празници

Написана от

rojdestvo 2023

Петък, 24 Ноември 2023 14:19

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщи, че забранява провеждането на пазари и изложби на свине и птици, вкл. и екзотични птици, на територията на цялата страна. Забраната се отнася и за продажбата на яйца, прясно птиче месо, разфасовки и заготовки от птиче месо на всички видове пазари, както и за продажбата на тези продукти от временни и подвижни обекти за търговия с храни, с изключение на термично преработени продукти от птиче месо, предназначени за директна консумация. Мярката е във връзка с усложнената епизоотична обстановка и има превантивен характер срещу разпространението на болести като птичи грип и африканска чума по свинете.

Понеделник, 20 Ноември 2023 08:40

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

На 20.12.2023 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2024 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Страница 2 от 19