Новини

Новини (246)

Четвъртък, 21 Септември 2023 14:37

ПОКАНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Написана от

ПОКАНА 21092023

Вторник, 19 Септември 2023 11:26

П О К А Н А

Написана от

от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет - Медковец

към жителите на община Медковец, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в
общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнението на Бюджета на община Медковец за 2022 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Медковец организира обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнението на Бюджета на община Медковец за 2022 г. и кани жителите на община Медковец, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в него.

Заинтересованите страни могат да подадат своите писмени становища, мнения и препоръки от 19.09.2023 г. до 28.09.2023 г. до 16.30 часа. в деловодството на Общински съвет - Медковец, ул. „Георги Димитров“ № 26 и изразяване на обществено мнение посредством официалната електронна поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .Общественото обсъждане ще се проведе на 29.09.2023 г. /петък/ от 10.00 часа в кабинета на кмета на община Медковец, която до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на община Медковец ще изпълнява ролята на заседателна зала на общинския съвет.

Желаещите могат да се запознаят с материалите по отчета на интернет страницата на общината - https://medkovec.bg/index.php/administratziya/godishen-finansov-otchet/2022

С уважение,
ТЕОДОР АНТОНОВ
Председател на Общински съвет - Медковец

Понеделник, 11 Септември 2023 13:59

ПРИЗИВ

Написана от

priziv clean bg

Четвъртък, 07 Септември 2023 11:36

ОБРЪЩЕНИЕ

Написана от

 

ОБРЪЩЕНИЕ

Вторник, 05 Септември 2023 14:08

Честит празник

Написана от

united 0609

Понеделник, 04 Септември 2023 08:52

Престижна награда

Написана от

РЕПОРТАЖ ОТ В-К "СЕВЕРОЗАПАД ДНЕС", БР. 58 ОТ 22-24.08.2023 Г.

НАГРАДА

Четвъртък, 17 Август 2023 08:48

П О К А Н А

Написана от

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на чл. 82, ал. 2 от ЗПФ и чл.16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и с участието на местната общност.
Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2023 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряването на условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.
Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност.
Във връзка с това кметът на община Медковец – инж.Венцислав Евгениев, кани общинските съветници, кметовете на кметства, директорите на училища и детски градини, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност да участват в обществените обсъждания на проекта на бюджета, като изразят своите мнения, препоръки и предложения за проекта на Бюджет 2023 година и прогнозата за 2024 и 2025 година.
Писмените предложения могат се подават на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в деловодството на община Медковец от 08,30 часа на 17.08.2023г. до 16,00 часа на 24.08.2023 г. / през работно време/, както и устни предложения по време на обществените обсъждания.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение в община Медковец в Бюджетната комисия на ОА при община Медковец. За справки- Зам.кмет- инж.Иван Иванов.
Публичните обсъждания ще се проведат на 25.08.2023 г. (петък) по населени места, както следва:
от 9,00 часа в Младежки клуб с. Аспарухово
от 10,00 часа в Залата за гости с.Расово
от 11,30 часа в Кметство с.Пишурка
от 13,30 часа в Библиотеката на с.Сливовик
от 15,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Задължения на кметовете по населени места е да уведомят жителите на съответните населени места по подходящ начин и да осигурят помещенията.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Страница 2 от 18