Новини

Новини (257)

Петък, 14 Юни 2024 12:21

ОБЯВА

Написана от

Община Медковец кандидатства за финансиране по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд “Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. След одобрение на проектното ни предложение община Медковец сключи договор за съвместна дейност № РД04-102/31.05.2024г. с Фонд “Социална закрила“ за финансиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - с. Медковец“. Стойността на проекта е 45 000,00 лева., от които Фонд “Социална закрила“ предоставя 40 500лв., а община Медковец съфинансира проекта с 4 500лв. Проекта стартира на 31.05.2024г. и приключва на 09.12.2024г.
В рамките на проекта ще бъде закупен нов неупотребяван автомобил за разнос на храна с който ще бъде обновен автомобилния парк на Домашния социален патронаж-с. Медковец и ще се постигне: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги от ДСП – Медковец, намаляване на разходите по доставките на храната, подобряване на екологичната обстановка, чрез използване на икономични и екологични двигатели в съвременните превозни средства.

Веромир Спасов
Кмет на община Медковец

Сряда, 12 Юни 2024 12:39

СПАСОВДЕН

Написана от

Спасовден 2024

Вторник, 21 Май 2024 13:18

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

 

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина с демоверсия за предстоящите избори за ЕП/НС през юни 2024 г. по следния график:

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 8.00 до 12.00 ч.:
• в село Медковец – в сградата на общината
(до стаята на охраната)

На 5 юни 2024 г. (сряда) от 12.30 до 16.30 ч.:
• в село Расово – в сградата на кметството

На 6 юни 2024 г. (четвъртък) от 8.00 до 10.30 ч.:
• в село Аспарухово – в сградата на кметството.

Вторник, 23 Април 2024 10:07

ПАСХАЛНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Написана от

hram med velikden2024

Вторник, 09 Април 2024 11:28

П О К А Н А

Написана от

ПОКАНА 09042024

Четвъртък, 04 Април 2024 14:22

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА 08042024

Четвъртък, 07 Март 2024 14:07

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

за Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА)

Община Медковец на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове уведомява всички заинтересовани лица, че на 08.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателна зала на общинска администрация с. Медковец ще се проведе обществено обсъждане относно Актуализация в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

ВЕРОМИР СПАСОВ
Кмет на община Медковец

 

Докладна актуализация наредба

Калкулация

Уведомление и мотиви

Събота, 02 Март 2024 16:11

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Написана от

3mart2024 1

Страница 1 от 19