Петък, 14 Юни 2024 12:21

ОБЯВА

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Община Медковец кандидатства за финансиране по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд “Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. След одобрение на проектното ни предложение община Медковец сключи договор за съвместна дейност № РД04-102/31.05.2024г. с Фонд “Социална закрила“ за финансиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - с. Медковец“. Стойността на проекта е 45 000,00 лева., от които Фонд “Социална закрила“ предоставя 40 500лв., а община Медковец съфинансира проекта с 4 500лв. Проекта стартира на 31.05.2024г. и приключва на 09.12.2024г.
В рамките на проекта ще бъде закупен нов неупотребяван автомобил за разнос на храна с който ще бъде обновен автомобилния парк на Домашния социален патронаж-с. Медковец и ще се постигне: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги от ДСП – Медковец, намаляване на разходите по доставките на храната, подобряване на екологичната обстановка, чрез използване на икономични и екологични двигатели в съвременните превозни средства.

Веромир Спасов
Кмет на община Медковец

Прочетена 274 пъти Последно променена в Петък, 14 Юни 2024 12:23