Четвъртък, 02 Април 2020 18:40

ЗАПОВЕД № 69 / 02.04.2020 г.

Написана от
Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец,
във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България и с последните препоръки на Националния оперативен щаб,
както и с цел да бъде запазено здравето и безопасността на жителите на община Медковец в условията на пандемията от „COVID – 19“ и по повод наближаващите Великденски празници,


Н А Р Е Ж Д А М

Богослуженията на територията на община Медковец да се провеждат при строго спазване на следните правила:

1. Всички граждани да носят предпазни маски и ръкавици.
2. Да спазват дистанция най-малко 2 /два/ метра един от друг.
3. Да изпълняват препоръките на свещениците и служителите в храмовете.

За неизпълнение на заповедта и за всички други нарушения на обществения ред ще бъдат налагани санкциите, предвидени от Наказателния кодекс на Република България – Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Контролът върху изпълнението на заповедта ще бъде упражняван съвместно от кмета на общината, кметовете на населените места и служителите на Полицейски участък – Медковец.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите и на посочените служебни лица.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Прочетена 3089 пъти
Още в тази категория: « ОБЯВА ЗАПОВЕД №70 / 03.04.2020г. »