Община Медковец
Четвъртък, 24 Април 2014 15:10

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от инж. Венцислав Евгениев

кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Във връзка с кампанията на БТВ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”, Ви призовавам да се включите активно, като организирате почистването и съдействате на всеки, който желае да участва в акцията на 26.04.2014 г. /събота/.

  

Сряда, 16 Април 2014 15:44

Фирма „Златия Агро” ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

 

Фирма „Златия Агро” ЕООД предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 23.04.2014 до 24.04.2014 г. /вкл./, до 11 ч. и от 18.30 ч.

в землището на село Медковец

ще се проведе пръскане с наземна техника с препаратите

„Арат”, „Хемнико 24 СК” и „Фокус /Стратос/ Ултра”.

Подлежащите на третиране терени са:

  1. В местността „Пояки” - на отстояние 1.9 км от селото;
  2. в местн. „Кленяка” - на отстояние 2.1 км от селото;
  3. в мест. „Блато” – на отстояние 2.4 км от селото;
  4. в местн. „Долните ливади” – на отстояние 2.9 км от селото.
  5. в местн. „Козоровец” – на отстояние 1.4 км от селото;
  6. в местн. „Слатина” – на отстояние 1.8 км от селото;
  7. в местн. „Прека поляна” – на отстояние 3.2 км от селото;
  8. и в местн. „Суха падина” – на отстояние 3.7 км от селото.

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”, ПП „НДСВ” И

„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК, Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 15.04.2014 г. от 09. 30 часа.

Понеделник, 07 Април 2014 15:32

фирма „АСЕ” ЕООД

О   Б   Я   В   А

 

       От 07.04.2014 г. до 10.04.2014 г. до 11.00 ч. и след 18.30 ч. фирма „АСЕ” ЕООД, гр. Лом, ще извърши третиране на пшеница и изорани площи с препарат „СЕКАТОР”, „ФАЛКОН” и „АГРИЯ” с карантинен срок 28 дни. Третирането е срещу плевели и вредители с наземна техника в местността „СИНИГЕРСКОТО”, която е на разстояние 1 км. от с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за опазването им от отравяне.

                                                                            ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Понеделник, 07 Април 2014 15:29

фирма „Пилюшки” ООД

О   Б   Я   В   А

 

       От 06.04.2014 г. до 10.04.2014 г. до 11.00 ч. и след 18.30 ч., фирма „Пилюшки” ООД, с. Медковец, ще извърши третиране на пшеница и изорани площи с препарат „СЕКАТОР”, „ФАЛКОН”, „ЛАМБАДА” и „ЕКСПЕС-50”, с карантинен срок 30 дни. Третирането е срещу плевели и вредители, с наземна техника, в терени с отстояние 3 км. от с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки за опазването им от отравяне.

                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                    ЗАПОВЕД

№ 32 /27.03.2014 г.

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за Eвропейски парламент на 25.05.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с писмо от ТЗ ГРАО – Монтана с наш вх. № П 02-207/24.03.2014 г.

ОБРАЗУВАМ:

1. Избирателни секции на територията на община Медковец, област Монтана за провеждане на избори за представители на Република България в Европейския парламент на 25.05.2014 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват, адрес и телефони за връзка, съгласно приложения № 1 и № 2, които са неразделна част от тази заповед.

2.Настоящата заповед да се обяви чрез поставяне на информационните табла в община Медковец, в съставните села и на интернет-страницата на общината, а копия  от  нея да се предоставят на ТЗ ГРАО – гр. Монтана и на РИК – Монтана.

 

Понеделник, 31 Март 2014 17:10

„АРТ ФОКУС” ЕООД

О   Б   Я   В   А

       От 03.04.2014 г. до 08.04.2014 г. от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни.

 

       От 27.03.2014 г. до 02.04.2014 г. /вкл./ от 8.00 ч. до 19.00 ч., фирма „АРТ-ФОКУС” ЕООД, гр.Козлодуй, ще извърши третиране на пшеница с препарат „СЕКАТОР”, „АГРИЯ” и „ФЕРТИГРЕЙН ФОЛЯР”, с карантинен срок 14 дни. Третирането ще се извърши срещу плевели, с наземна и авиационна техника, в терени до с. Пишурка с отстояние 3 км. от   с. Медковец.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат мерки по опазването им от отравяне.

                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На 13.03.2014 г. от 10.00 часа

в заседателната зала на община Медковец ще приема граждани представител на Комисията за защита от дискриминация.

Заповядайте !

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 05.03.2014 г. от 10 ч., в Заседателната зала на община Медковец бе проведена начална пресконференция във връзка с дейностите по проект „Община Медковец – компетентна и съвременна”, съгласно договор за безвъмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014 г., приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

информационен лист                    презентация