Община Медковец

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , ЧЕ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА УРНА НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05.10.2014 г . АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОДАДЕТЕ СВОЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ - 13.09.2014 г. и 14.09.2014 г., КАТО ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО – ДОЛУ СЛУЖИТЕЛИ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ :

 

0885318961 - Т.Маркова  0885319059 - Я.Табакова

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

На 10.09.2014г. /сряда/ от 10.00ч. в заседателната зала на община Медковец ще се проведе заключителна пресконференция на проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:

 

ПП ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ”,

ПП „ДПС” , ПП „ АТАКА ”,КП „РБ”,

КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на Република България на 05.10.2014 г. и съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от ИК,               Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии в община Медковец.

Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 26.08.2014 г. /вторник/ от 09. 30 часа.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК, в деня на консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят :

Полезна информация за болестта „син език”, предоставена от Министерството на земелието и храните.

 

 

 

 

Заповед в .pdf формат                               Служители за връзка

Сряда, 13 Август 2014 14:06

ЕТ „Деси – Светла Симеонова”

ВНИМАНИЕ!!!

ЕТ „Деси – Светла Симеонова” предупреждава

собствениците на пчелни семейства, че

от 16.08.2014 до 20.08.2014 г. /вкл./

от 6.00 ч. до 10.00 ч. и от 19.30 до 22.00 ч.

в землището на село Сливовик

ще се проведе пръскане с авио-техника с препарата

ЦИНКОВ ХЕЛАТ.

Подлежащите на третиране терени са

на отстояние 2 км от село Медковец,

на границата със с. Сливовик.

Приключи обучениeто на служителите в община Медковец на тема Обучение за работа с хора със специфични потребности” по проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

още в pdf формат

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приключиха успешно част от обученията на служителите в община Медковец по проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

 към новината в формат .pdf


                                             ОБЯВА

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 726, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 160 от 01.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А" Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:

 

На 08.08.2014г. от 10.00ч. - за землищата на с. Медковец и с. Сливовик

На 08.08.2014г. от 14.00ч. - за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

Вторник, 29 Юли 2014 14:20

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ

към политическите сили и кандидати за РАБОТА в 43-тото Народно събрание

Уважаеми кандидати за доверието на българските граждани,

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ,

отговорни за основните публични услуги в страната, като отчитаме „традицията" проблемите на местното самоуправление и грижата за ежедневието на хората да се забравят в управленските платформи и действия, се обръщаме към вас с НАДЕЖДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

Посланието в .pdf формат

Вторник, 29 Юли 2014 14:05

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 

УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ МИКОВ,


Приемете моите сърдечни поздрави за избирането Ви за председател на Българската социалистическа партия.
Най-искрени пожелания за здраве и устойчивост на Вас и Вашето семейство, защото лидерът на най-истинската партия в България трябва да бъде Победител!
Победител в битката за един по-добър живот в Родината ни така, както повеляват нашите идеали.
Победител и лидер, приет и оценен по достойнство от опонентите, което е най-вярното признание.
Имате нашата подкрепа и дано справедливостта, прозрачността и човещината изпълват изцяло мислите и делата Ви!
Надявам се, че и занапред ще се борите за утвърждаване на лявата идея и ще стимулирате участието на гражданите в изграждането на толерантно и хармонично общество.
Изразявам своята увереност, че работата Ви като председател на БСП ще бъде безупречна!
На добър път и попътен вятър/за, успешното плаване на нашето Отечество!

С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец