Община Медковец
Четвъртък, 02 Април 2015 15:48

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ДО

ОБСС –  С. МЕДКОВЕЦ
КМЕТОВЕ  НА  КМЕТСТВА
КМЕТСКИ   НАМЕСТНИК – С. ПИШУРКА
ДИРЕКТОРИ  НА  УЧИЛИЩА
ДИРЕКТОРИ  НА  ОДЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ЧИТАЛИЩА

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от инж. Венцислав Евгениев
Кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

        За да живеем в по-чиста околна среда, тази година решихме да организираме  кампания: „Да почистим родното място“. Призовавам Ви  да се включите  активно,  като организирате, съобразно Вашите правомощия, почистването и съдействате на всеки желаещ доброволец да се включи в акцията на 03.04.2015 г. /петък/.
    
МЕСТА  ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
ПРЕДВИДЕНИ  ЗА  ПОЧИСТВАНЕ  НА 03.04.2015 г.  

              село Медковец:

1.    Сервитутът на читалището в  с. Медковец.
2.    Сервитутът на  жилищните  блокове  и детската площадка.    
3.    По поречието на реката, около мостовете.
4.    Училище и ОДЗ  /отговорност на директора/.

Областна дирекция "Земеделие" Монтана Ви уведомява за реда, относно установяване на щети по земеделски

култури от неблагоприятни климатични условия.


При настъпило неблагоприятно климатично условие,всеки земеделски производител или стопанин може да

подаде писмено заявление за извършване на обследване на площите с култури. Заявленията се подават в

Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ или Областна дирекция „Земеделие" /ОДЗ/ по местонахождение на

имотите. В заявлението се посочват номерата на парцелите по ИСАК. След получаване на заявлението за

оглед на щетите, сформираната експертна комисия извършва обследване на културите. Експертна комисия

установява щетите и издава протоколи.

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
на община Медковец през 2015 г.

signature

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Мрежата от областни информационни центрове и дирекция „Програмиране на средствата от

ЕС" в администрацията на Министерски съвет, както и ОИЦ - Монтана стартират национална

кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Целта е да се съберат мнения на

институции, фирми, неправителствени организации, медии и граждани за това, какво трябва

да се възстанови, изгради, подобри с европейски средства през програмния период 2014 -

2020 г.
В тази връзка Ви предоставям текст и лого на кампанията, които да публикувате като

информация на Вашата интернет страница и линк за попълване на разработената анкета,

която можете да попълните и Вие.


Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана

Понеделник, 16 Март 2015 16:50

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ.МОНТАНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖО /Г-Н КМЕТ,

Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2015г., Ви изпращам график за провеждане на срещи със земеделските стопани по общини, за разясняване на схемите и мерките за директни плащания и екологично насочени площи за програмния период 2015-2020г. в обл.Монтана, в които ще участват експерти от ОД „Земеделие"-Монтана, ДФ „Земеделие"-Монтана и териториалният областен офис на НССЗ

ГРАФИК
1.    Община Георги Дамяново- с. Г. Дамяново на 13.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
2.    Община Чипровци - гр. Чипровци на 13.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
3.    Община Вършец - гр. Вършец на 16.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
4.    Община Берковица - гр. Берковица на 16.03.2015г. от 13 часа - в сградата на общината
5.    Община Якимово - с. Якимово на 17.03.2015г. от 9 часа- в сградата на читалището
6.    Община Вълчедръм - гр. Вълчедръм на 17.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общината
7.    Община Брусарци - гр. Брусарци на 18.03.2015г. от 9 часа - в сградата на общината
8.    Община Медковец - с. Медковец на 18.03.2015г. от 13 часа- в сградата на общинския пазар
9.    Община Лом - гр. Лом на 19.03.2015г. от 10 часа- в сградата на общината
10.    Община Бойчиновци - гр.Бойчиновци на 20.03.2015г. от 9 часа- в сградата на общината
11.    Община Монтана - гр. Монтана на 20.03.2015г. от 13 часа - в сградата на Областна
дирекция „Земеделие" гр.Монтана, ул.Ген.Столетов" № 1

Четвъртък, 12 Март 2015 15:48

Важно

ВАЖНО !
    
    В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерски съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, Ви уведомяваме, че болни от заболяванията, които са изброени по-долу, имат право на пътни разходи до лечебното заведение за консултации. Ще се възстановяват средства за действително направени разходи с автобус, влак (за дълги разстояния – и спален вагон) или с личен превоз.
    Парите ще се изплащат от общината на правоимащите болни срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните транспортни средства. За използващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта.

СПИСЪК
на заболяванията и честотата на пътуванията

Сряда, 11 Март 2015 16:46

Засади дърво – дари живот!

                                   ПРИЗИВ

 

От свещеника на храм „Света Параскева“
 и кмета на община Медковец

 

Дърветата играят съществена роля за образуването на кислород и за намаляване  на   въглеродния  диоксид в атмосферата, както и за намаляване на температурните колебания. Те имат дълъг живот, като някои могат да достигнат възраст от няколко хиляди години. Дърветата образуват биомаса, която служи за храна на много организми, а стволовете и короните им са божествен подслон за насекоми, птици и бозайници.
Кислородът е изключително необходим за нашето съществуване, затова засаждането на нови гори е толкова важно за живота на Земята. Те помагат на планетата да се бори и с глобалното затопляне. А как ние, хората, можем да помогнем на нашата Земя? Един от начините е непрекъснато да засаждаме дървета, за да подпомагаме образуването на кислород в атмосферата.


Ето защо община Медковец и храм „Света Параскева“
обявяват  3 април 2015 г. за

„Ден, в който да посадим дърво“

И ви призовават на този ден да помогнете да залесим двора на църквата
и на училището в село Медковец. Ако имате възможност, можете да донесете фиданки, но ще се радваме да участвате и само с труда си!

Нека да помогнем на нашата планета,
за да има бъдеще за децата ни!


Документа в .pdf формат

Понеделник, 02 Март 2015 13:02

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

 

Трети март е знакова дата в историята на нашата Родина. Вече 137 години това   е денят, в който отдаваме почит пред героичната саможертва и духовната сила   на безбройните радетели за свободна и независима държава.
Трети март е доказателство за упоритостта на един народ, който не търпи чужди присъди, а заявява силата сам да определя съдбата си. Мълчаливото мъченичество изведнъж прераства в непримирим стремеж към свобода – толкова жадувана и чакана.
Днес свеждаме чела пред националните светини и заставаме изправени с признателност към всички наши герои, които направиха мечтата за нов живот реалност и  които с делата и думите си завещаха на поколенията завета за ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА! Правим това и от уважение към самите себе си, и заради достойнството на държавата ни.
Колко пъти сме се замисляли заслужаваме ли тази дата, правим ли достатъчно, за да я защитим,  и да докажем, че сме достойни днес да живеем свободно?
Нека във всички свои действия се ръководим от примера на нашите предци, които жертваха себе си в името на по-доброто бъдеще! Нека бъдем разумни, единни и да вярваме в собствените си сили! И да го правим тук, в Родината си, защото здравите корени ще ни помогнат да устоим на трудностите и да осъществим желания живот – за нас и нашите деца!
Помнете, че можем да обичаме и да страдаме и дълго да чакаме радостта от своите победи, но никога не ще престанем да обичаме родната българска земя!
Честит празник, достойни чеда на МАЙКА БЪЛГАРИЯ!

 


С уважение,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

 

 

Оригиналният документ

Понеделник, 02 Март 2015 06:52

X Международен турнир

baner obshtini1

                                              ОБЯВА

 

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

 

файла в .pdf формат