Община Медковец
Понеделник, 04 Април 2016 14:51

Военно окръжие II степен – Монтана

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс, както следва:

1. За Националната гвардейска част град София – 29 (двадесет и девет) вакантни длъжности.

2. За Съвместното командване на силите – 50 (петдесет) вакантни длъжности в следните военни формирования (в. ф.):
   2.1. В. ф. 28860 – Горна Малина – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
   2.2. В. ф.  48960 – София – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3. За Военновъздушните сили (ВВС) – 89 (осемдесет и девет) вакантни длъжности разпределени във в.ф., както следва:
   3.1. В. ф. от ВВС регион София – 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности.
   3.2. В. ф. 28000 – Граф Игнатиево – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
   3.3. В. ф. 32040 – Крумово  – 19 (деветнадесет) вакантни длъжности.
   3.4. В. ф. от ВВС регион Бургас – 8 (осем) вакантни длъжности.
   3.5. В. ф. от ВВС регион Варна – 13 (тринадесет) вакантни длъжности.

Сряда, 30 Март 2016 11:50

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 31.03.2016 до 06.04.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница с наземна техника,
с препаратите  Танго супер, Агрия, Биатлон  и Лактофол.
Карантинен срок – 28 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 2 км от село Медковец.

Неделя, 27 Март 2016 05:43

ЧЕЗ

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

 Община Медковец    
На 30.03.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Васил Левски 2, 3, 4, 5; Георги Димитров 8; Георги Кирков 12, 16, 20; Георгица Карастоянова 10, 3, 5, 6; Иван Вазов 2, 4, 6, 8; Йорданка Чанкова 1, 10, 12, 16, 3, 5, 6, 8; Кирил и Методий 10, 12, 15, 21, 23, 25, 7; Ломска комуна 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Йонков Вапцаров 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Опълченска 2; Хаджи Димитър 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9
На 30.03.2016 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец 135031 Васил Коларов 5; Георги Димитров 1, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 49; Елин Пелин 1, 3, 5, 6; Извън регулацията Ферма; Леонид Брежнев 2; Любен Каравелов 1, 2, 4, 6, 7, 8; Малчика 25, 28; Митко Палаузов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 3, 5, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 40, 42, 44

Четвъртък, 24 Март 2016 15:38

Военно окръжие – Монтана

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба  във Военномедицинска академия на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Обявени са 40 длъжности за офицери и 5 длъжности за сержанти.

Към документа

Четвъртък, 24 Март 2016 15:37

Фирма „Златия агро“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 28.03.2016 до 30.03.2016 г. /вкл./
до 11.00  и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ечемик
срещу плевели и вредители, с авиационна техника,
с препаратите  Прозаро 250,Хемтрибе 75,Валсамин,Импакт, Циперфор 100 и Фокстрот 69.

Подлежащите на третиране терени се намират
в м. „Пояки“ на отстояние 0.8 км от с. Медковец.

Четвъртък, 24 Март 2016 15:36

Заседание на ОС Медковец

Заседание на ОС Медковец на 31.03.2016 г.

Към документа

Неделя, 20 Март 2016 09:12

ЧЕЗ

На 21.03.2016 г. /понеделник/
от 9.00 до 12.00
и от 13.00 до 16.00 часа
районът на трафопост № 1
на ул. „Митрополит Неофит“
ще бъде
БЕЗ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ!

ЧЕЗ „Разпределение България” АД

Четвъртък, 11 Февруари 2016 15:54

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.02.2016 г. в изпълнение на Заповед № 16А/08.02.2016 г. на Кмета на

община Медковец се събра комисия в състав:
Председател: инж. Емилия Петрова Цветанова –зам. кмет
Членове: 1. Мариан Георгиев Цветанов –юрисконсулт
2. Мариана Миланова Атанасова –ст. експерт ЕП-ДФО, ОС и З
На основание чл.37м от ЗСПЗЗ комисията извърши проверка на 20 бр. договори за

наем на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от общинския поземлен фонд във връзка със

спазването на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно съответствието на

предоставените площи и наличните животни.
След като изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади,

Към документа

Вторник, 15 Март 2016 15:27

П О К А Н А

Уважаеми   дами   и господа   -  собственици  на пчелни семейства,

Кметът на община Медковец  Ви  кани                                                                                            
на    23.03.2016 г. /сряда/, в 16.00 ч.,  в заседателна зала на община Медковец   на  работна  среща  на  пчеларите от общината.

Ще присъстват: председателят на управителния съвет на Областен браншови пчеларски съюз г-н Иван Иванов и експерти от ОДБХ -  гр. Монтана.

Технически проект за железопътен участък Видин – Медковец“.
Обявата в pdf формат