Община Медковец

Община Медковец

Сряда, 02 Март 2022 14:36

ОСМИСЛЕНАТА СВОБОДА

tretimart

Понеделник, 28 Февруари 2022 11:52

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

Община Медковец създава екип, който да координира подпомагането на прогонените от войната украински граждани. В него, освен общински служители, ще бъдат включени и представители на всички други институции на територията на общината. Пристигащите от Украйна имат нужда от жилища, храна, медикаменти, дрехи. Към храните и дрехите има доста изисквания от страна на медицинските органи, затова смятаме, че най-лесно ще бъде даренията да са парични.

На 1 март 2022 г. в ЦУИГ /данъчното/ в сградата на общината и във всички кметства ще поставим кутии за дарения. Те ще бъдат отворени на 15 март 2022 г. в присъствието на членовете на общинския екип и средствата ще бъдат предоставени на организациите, които са ангажирани пряко с осигуряването на подслон за бежанците.

Можете да дарите средства и на:

Набирателна банкова сметка на община Медковец BG62UBBS80023300130232
Основание: Помощ за бежанците от Украйна – 2022 г.

Нека проявим добротата, която всеки човек носи в себе си,
и да помогнем с каквото можем!

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:46

ОБЯВА КОНКУРС

На основание чл. 90 ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217 ,ал. 5 от Закона за предучилищно и училищното образование, както и Заповед № 14 / 17.02.2022 г. на кмета на община Медковец


О Б Я В Я В А К О Н К У Р С


за заемане на длъжността „Директор” на ДГ Щурче–
с. Расово, общ. Медковец

І.Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика- директорът на детска градина организира, ръководи и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Осъществява държавната и общинската политика в областта на предучилищното образование.

ДХ Директор ДГ Щурче с. Расово

1. Заявление за участие-образец

2. Декларация за гражданско състояние-образец

3. Декларация -запознаване с Дл. х-ка

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:24

Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ!

vasil kunchev levski

Вторник, 15 Февруари 2022 10:59

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно действащото законодателство, кметът на общината е задължен да разработи и изпълнява следните стратегически документи:
Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, с неразделни части:
• Приложение „ Раздел „Лечебни растения“, в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения
• Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. , в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Във връзка с това до 10.02.2022 г. можете да изпратите Вашата оферта за изготвяне на посочените програми на електронната поща на община Медковец: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изборът на изпълнител ще се определя по следните критерии:
1. Качествено изпълнение, съобразно спецификата на община Медковец.
2. Срок на изпълнение.
3. Най-ниска предложена цена.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Страница 10 от 49