Община Медковец

Община Медковец

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:46

ОБЯВА КОНКУРС

На основание чл. 90 ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217 ,ал. 5 от Закона за предучилищно и училищното образование, както и Заповед № 14 / 17.02.2022 г. на кмета на община Медковец


О Б Я В Я В А К О Н К У Р С


за заемане на длъжността „Директор” на ДГ Щурче–
с. Расово, общ. Медковец

І.Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика- директорът на детска градина организира, ръководи и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Осъществява държавната и общинската политика в областта на предучилищното образование.

ДХ Директор ДГ Щурче с. Расово

1. Заявление за участие-образец

2. Декларация за гражданско състояние-образец

3. Декларация -запознаване с Дл. х-ка

Четвъртък, 17 Февруари 2022 11:24

Васил Иванов Кунчев – ЛЕВСКИ!

vasil kunchev levski

Вторник, 15 Февруари 2022 10:59

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно действащото законодателство, кметът на общината е задължен да разработи и изпълнява следните стратегически документи:
Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г., в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, с неразделни части:
• Приложение „ Раздел „Лечебни растения“, в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения
• Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. , в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Във връзка с това до 10.02.2022 г. можете да изпратите Вашата оферта за изготвяне на посочените програми на електронната поща на община Медковец: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изборът на изпълнител ще се определя по следните критерии:
1. Качествено изпълнение, съобразно спецификата на община Медковец.
2. Срок на изпълнение.
3. Най-ниска предложена цена.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Петък, 28 Януари 2022 15:33

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

Темида везни мечПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Окръжен съд – Монтана обявява конкурс за ученици на тема „Везните на Темида – правосъдие и справедливост“

Окръжен съд – Монтана обявява конкурс за ученически есета, рисунки и презентации на тема „Везните на Темида – правосъдие и справедливост“. В творбите си участниците в конкурса трябва да изложат своите представи за значението на символите в изображенията на Темида – превръзка на очите, везни и меч, за добро и зло, престъпление и наказание и за ролята на съдебните институции за защита на истината, опазване на закона, и въздаване на справедливост. В конкурса, резултатите от който ще бъдат обявени по случай 16 април – Деня на Конституцията и юриста, могат да участват ученици от 7 до 12 клас на училищата в област Монтана. С най-добрите от представените рисунки в Съдебната палата в Монтана ще бъде подредена изложба, а отличените творби ще бъдат публикувани на сайта на ОС- Монтана. Подробности за изискванията към участниците и оформлението на творбите могат да бъдат намерени на сайта на Окръжен съд – Монтана ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА

Сряда, 05 Януари 2022 13:04

Празнична Света Литургия

Screenshot 2022 01 05 15 02 10