Четвъртък, 01 Декември 2016 15:44

железопътен участък Видин – Медковец

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Изх.№ ОП 04-65
        01.12.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уведомяваме Ви, че със заповед на Изпълнителния директор на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър №РД-18-94 от 12.08.2016 г.

са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на

група поземлени имоти по трасето на железопътен участък Видин –

Медковец, попадащи в землището на с.Медковец, община Медковец.
           Съгласно §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинската

администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на

скици от тях за съответната територия се прекратяват.
           Справки, услуги и издаване на скици за имоти по трасето на

железопътен участък Видин – Медковец, попадащи в землището на с.Медковец

ще се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър

гр.Монтана, пл.“Жеравица“ №3, ет.3.


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Прочетена 5381 пъти
Още в тази категория: « СЪОБЩЕНИЕ Промяна в наредба »