Четвъртък, 13 Октомври 2016 07:36

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Проект за изменение на чл.5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Във връзка с изпълнение на чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗНА, уведомяваме заинтересованите лица, че могат да подават всеки работен ден до 27.10.2016 г.  мнения, становища и възражения в общинска администрация при Мариана Атанасова(ст. екс. ЕП-ДФО, ОСиЗ).

Прочетена 5598 пъти