Четвъртък, 02 Април 2015 15:48

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ДО

ОБСС –  С. МЕДКОВЕЦ
КМЕТОВЕ  НА  КМЕТСТВА
КМЕТСКИ   НАМЕСТНИК – С. ПИШУРКА
ДИРЕКТОРИ  НА  УЧИЛИЩА
ДИРЕКТОРИ  НА  ОДЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ЧИТАЛИЩА

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от инж. Венцислав Евгениев
Кмет на община Медковец

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

        За да живеем в по-чиста околна среда, тази година решихме да организираме  кампания: „Да почистим родното място“. Призовавам Ви  да се включите  активно,  като организирате, съобразно Вашите правомощия, почистването и съдействате на всеки желаещ доброволец да се включи в акцията на 03.04.2015 г. /петък/.
    
МЕСТА  ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,
ПРЕДВИДЕНИ  ЗА  ПОЧИСТВАНЕ  НА 03.04.2015 г.  

              село Медковец:

1.    Сервитутът на читалището в  с. Медковец.
2.    Сервитутът на  жилищните  блокове  и детската площадка.    
3.    По поречието на реката, около мостовете.
4.    Училище и ОДЗ  /отговорност на директора/.

 
село Расово:                       
1.    Нерегламентираното сметище в  м. „Турска поляна”.
2.    Районът на стадиона.
3.    Ромската махала.
4.    Поречието на реката – в частта, замърсена  от  битови отпадъци.
5.    Училище  и ОДЗ  /отговорност на директора/.
6.    Районът на старата тухларна.

               село Аспарухово:
1.    Облагородяване и почистване  на парка пред училището.
2.    Поречието на реката – входът от  с. Расово.

                село Сливовик:
1.    Районът около  закритото  сметище.
2.    Поречието на реката, която  минава  през селото.

                 село Пишурка:

1.    Районът около  кметството  и читалището.

ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
 НА ПОЧИСТВАНЕТО В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

      1.  с. Медковец – Румяна  Динчева, секретар
тел.: 09727/ 22-88, 0882293685
  2. с. Расово – Петя Кръстева Петрова, кмет  
тел.: 09729/ 23-21 и 22-20, 0888111431
3. с. Аспарухово –  Людмила Макавеева, кмет
тел.: 09719/23-21, 0884950862
4. с. Сливовик – Анжела  Георгиева, кмет
тел.: 09727/ 28-44, 0884586828,  
5. с. Пишурка – Веселин Василев,  кметски наместник
тел.: 09729/25-67, 0887813473


 НАЧАЛЕН  ЧАС:  8. 30 ч.    

БЪДЕТЕ АКТИВНИ!


С уважение ,

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ  ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец

Прочетена 6874 пъти