Петък, 13 Март 2020 17:16

Заповед превенция коронавирус

Написана от
Оценете
(0 гласа)

З А П О В Е Д

№ 53 / 17.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД 18-15/09.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана, заповеди с № РД-01-129/16.03.2020 г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел въвеждането на по-строги мерки за превенция на разпространението на Коронавирус /COVID-19/ и спазване на обявеното извънредно положение на територията на Република България

Н А Р Е Ж Д А М

Да се актуализира и допълни издадена моя заповед с № 49 от 13.03.2020 г. по следния начин:
1. Да се избягва струпването на хора на обществените места /площади, улици, паркове и др. / и да се спазва т.н. „социална дистанция“ от 2 метра.
2. Хранителните магазини и кафе-баровете да изпълняват разпорежданията на Министъра на здравеопазването и РЗИ – Монтана. Да спазват изискването за обслужване само на един клиент в помещенията, както и да не допускат струпването на хора пред тях. Масите и столовете да не се използват от клиентите.
3. Да бъдат затворени пенсионерските клубове във всички населени места и общинските зали за гости в село Медковец и село Расово.
4. Родителите са длъжни да контролират поведението на децата до 18 години!
5. Продължава работата на Домашния социален патронаж към ОСП, при строго спазване на всички противоепидемични изисквания на МЗ и РЗИ – Монтана.
6. Преустановява се работата с граждани във всички читалища на територията на община Медковец.
7. Приканвам физическите и юридическите лица, когато е възможно, да използват официалната електронна поща на общината за информация и подаване на заявления за издаване на документи:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
8. Дежурни телефони за връзка с общинска администрация: 09727/20 96, 09724/99 54 и 0887 188117; 09727/23 23 и 09724/99 46.
Контролът върху изпълнението на заповедта ще бъде упражняван от кметовете и кметските наместници на населените места и кмета на община Медковец.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и населението за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА
Секретар на община Медковец

 

З А П О В Е Д

№ 49 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със заповед № РД 18-15/09.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана, заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел превенция на разпространението на Коронавирус /COVID-19/ и във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна от 13.03.2020 до 13.04.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ:

1. Да бъде преустановено провеждането на открити и закрити пазари, продаването на стоки и хранителни продукти /вкл. предлагането на всички видове животни и животински продукти/.
2. Да бъдат прекратени събитията и събиранията в пенсионерските клубове и ДЦСХ – с. Медковец. Забранява се обслужването на външни лица в Залата за гости на община Медковец.
3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, а планираните такива да бъдат отложени.
4. Забранява се провеждането на всички масови мероприятия.
5. Гражданите и служебните лица да предприемат пътувания само по необходимост.
6. Възлагам на кметовете и кметските наместници цялостната координация и контрола по изпълнението на разпорежданията на компетентните органи, както и по настоящата заповед .
7. Тези, които нарушават забраната, да бъдат незабавно санкционирани с издаването на Акт за административно нарушение от служебните лица, констатирали нарушението. При необходимост, да се търси съдействието на служителите от ПУ – Медковец, РЗИ и ОДБХ – Монтана.
ПРИЗОВАВАМ НАСЕЛЕНИЕТО ДА ПРОЯВИ СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ!

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на населението и горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Вярно с оригинала при община Медковец.

РУМЯНА ДИНЧЕВА
Секретар на община Медковец

Прочетена 3175 пъти Последно променена в Сряда, 18 Март 2020 13:23