Понеделник, 24 Август 2015 14:23

Публичен търг с явно наддаване

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А
На основание Решение № 361 от Протокол № 44/30.07.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 124/24.08.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на съоръжение – Сондажен кладенец в имот № 047025 в землището на с. Медковец, общ. Медковец с дълбочина 90 м и диаметър на сондажната колона 0,40 м:

Търгът ще се проведе на 14.09.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на община Медковец при следните условия:
1. Начална тръжна цена 4 560,00 лева.
2. Стъпка на наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
3. Размер на депозита за участие 10% от началната тръжна цена.
Депозита може да се внася в срок до 16,30 часа на 11.09.2015 г., на касата на община Медковец или по банкова сметка на община Медковец в ОББ АД - клон Лом IBAN: BG62UBBS80023300130232, BIC: UBBSBGSF.


С  уважение,

ИНЖ.  ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Прочетена 6129 пъти