Четвъртък, 12 Март 2015 15:48

Важно

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ВАЖНО !
    
    В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерски съвет от 16.01.2015 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България, Ви уведомяваме, че болни от заболяванията, които са изброени по-долу, имат право на пътни разходи до лечебното заведение за консултации. Ще се възстановяват средства за действително направени разходи с автобус, влак (за дълги разстояния – и спален вагон) или с личен превоз.
    Парите ще се изплащат от общината на правоимащите болни срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация, както и ползването на съответните транспортни средства. За използващите личен транспорт се издава пътен лист и разходите се отчитат по реда на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от министъра на транспорта.

СПИСЪК
на заболяванията и честотата на пътуванията

 

 1.  Пациенти с бъбречна трансплантация:
  средна честота на пътуванията – 12 пъти годишно само за първата година след операцията;
  средна честота на пътуванията – 4 пъти годишно след първата година.
 2.  Пациенти с чернодробна трансплантация:
  средна честота на пътуванията – 12 пъти годишно само за първата година след операцията;
  средна честота на пътуванията – 6 пъти годишно след първата година.
 3.  Пациенти със сърдечна трансплантация:
  средна честота на пътуванията – 12 пъти годишно само за първата година след операцията;
  средна честота на пътуванията – 6 пъти годишно след първата година.
 4.  Пациенти с трансплантация на бял дроб:
  средна честота на пътуванията – 12 пъти годишно само за първата година след операцията;
  средна честота на пътуванията – 6 пъти годишно след първата година.
 5.  Пациенти с аорто-коронарен байпас:
  средна честота на пътуванията – 3 пъти годишно само за първата година след операцията.
 6.  Пациенти с клапно протезиране:
  средна честота на пътуванията – 3 пъти годишно само за първата година след операцията.
 7.  Пациенти с вродени имунодефицитни състояния:
  средна честота на пътуванията – 6 пъти годишно – постоянно.
Прочетена 6854 пъти