Община Медковец
Сряда, 05 Януари 2022 13:04

Празнична Света Литургия

Screenshot 2022 01 05 15 02 10

Четвъртък, 30 Декември 2021 12:08

Покана Обществено обсъждане

На 12.01.2022 г. /СРЯДА/ от 9.00 ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА 2022 ГОДИНА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ДА ПРИСЪСТВАТ НА ОБСЪЖДАНЕТО!

Уведомление

Събираемост 2021

Справка план-сметка 2022

Приложение за определяне на промилите за такса БО за 2022

План-сметка 2022

Докладна предложение за определяне на план-сметка за 2022

Анализ на план-сметка 2022

Четвъртък, 23 Декември 2021 19:21

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Медковец за периода 2021 – 2027г. на 24.01.2022г. от 10.30ч. в заседателната зала на община Медковец и с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки, Ви уведомяваме, че броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде ограничен до допустимия максимум.
В тази връзка се предвижда обсъждането да се проведе в хибридна форма - присъствено и онлайн.
Записване за участие в срещата може да направите до 9,00 часа на 24.01.2021 г. на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като посочите име, институция, която представлявате и ел. поща, както и формата на участие (присъствено/онлайн).
Заявилите участници онлайн ще получат линк за участие в срещата!
За тези, които са заявили своето присъствено участие, в случай на запълване на максимално допустимия капацитет на залата ще имат възможност да се включат онлайн в общественото обсъждане!
Моля, следете сайта на общината за допълнителни указания в случай на промяна на обявените противоепидемични мерки.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!


С уважение,


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Четвъртък, 23 Декември 2021 16:06

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа,

Община Медковец е във финален етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с помощта на избран външен изпълнител в рамките на  Договор за възлагане на услуга с предмет: „Консултантски услуги, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027“.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите. В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Кметът на Община Медковец отправя покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Медковец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Медковец през новия програмен период.

Събитието ще се проведе присъствено на 24.01.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на община Медковец при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Медковец. и да изпратят своите препоръки и мнения до 23.01.2022г. на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Медковец 2021-2027 г. са публикувани на сайта на община Медковец:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

 

С уважение,
ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Понеделник, 20 Декември 2021 09:26

Празнично пожелание

Поздрав   кмет на община Медковец

Понеделник, 01 Ноември 2021 12:12

ВАЖНО! - пробно гласуване с машина

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Жителите на община Медковец могат да направят демонстрационно пробно гласуване с машина
за предстоящите избори по следния график:

село Аспарухово (в сградата на кметството)
на 2 и 3.11.2021 г. /вторник и сряда/ от 9.00 до 16.00 ч.
село Расово (в сградата на кметството)
на 4 и 5.11.2021 г. /четвъртък и петък/ от 9.00 до 16.00 ч.
и на 6.11.2021 г. /събота/ от 9.00 до 12.00 ч.
село Медковец
(в сградата на общината до стаята на охраната)
На 8, 9, 10 и 11.11.2021 г.
/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/
от 9.00 до 16.00 ч.