Обяви

Обяви (131)

Вторник, 15 Март 2016 15:27

П О К А Н А

Написана от

Уважаеми   дами   и господа   -  собственици  на пчелни семейства,

Кметът на община Медковец  Ви  кани                                                                                            
на    23.03.2016 г. /сряда/, в 16.00 ч.,  в заседателна зала на община Медковец   на  работна  среща  на  пчеларите от общината.

Ще присъстват: председателят на управителния съвет на Областен браншови пчеларски съюз г-н Иван Иванов и експерти от ОДБХ -  гр. Монтана.

Технически проект за железопътен участък Видин – Медковец“.
Обявата в pdf формат

Петък, 11 Март 2016 15:47

Фирма „Златия агро“ ЕООД

Написана от

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 14.03.2016 до 16.03.2016 г. /вкл./
от 8.00 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препаратите Циперфор100 ЕВ, Импакт 25СК, Акурат 60 ВГ, Акурат Екстра ВГ.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 1 км от с. Медковец.

Петък, 11 Март 2016 15:46

Фирма „Агриво“ ООД

Написана от

Фирма „Агриво“ ООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 14.03.2016 до 18.03.2016 г. /вкл./
от 10.00 до 17.00 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели и вредители, с авиационна техника,
с препаратите Солигор 425 ЕК, Секатор ОД,Медакстоп.
Карантинен срок – 25 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 2 км от с. Медковец.

Сряда, 03 Февруари 2016 15:21

О Б Я В А

Написана от

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във Военноморските сили и ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров". Обявени са 80 длъжности за Военноморските сили и 3 длъжности за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Обявата в doc формат

Петък, 22 Януари 2016 16:04

ОБЯВА Военно окръжие – Монтана

Написана от

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във военни формирования в  градовете Карлово, Казанлък и Стара Загора. Обявени са общо 350 длъжности за войници.

Обявата в pdf формат

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ГРИЖА”  
„Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Обявата в pdf формат

Понеделник, 04 Януари 2016 15:33

О Б Я В А

Написана от

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 Започва прием на документи за потребители по проект BG05M9OP001-2.002-0079-C001 „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“

Обявата в pdf формат

Понеделник, 14 Декември 2015 14:52

О Б Я В А

Написана от

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Обявата в pdf формат

Понеделник, 12 Октомври 2015 14:57

КЗД

Написана от

ОБЯВА

На 22.10.2015 г. от 10:00 часа в община Медковец ще има
регионален представител на КЗД (комисия за защита от дискриминация).

Страница 7 от 10