Обяви

Обяви (127)

Понеделник, 02 Май 2016 04:56

Военно окръжие – Монтана

Написана от

О Б Я В А
      Военно окръжие – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс както следва:
     1. За  68-ма бригада „Специални сили”  гр. Пловдив –
            50 (петдесет) вакантни длъжности.
     2. За 55-ти инженерен полк гр. Белене –
             25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
     3. За 10-ти отделен механизиран батальон гр. Враца –
             25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Сряда от 08,30 ч. до 16,00 ч.
Любомир Симеонов, тел. 0889937865

Петък, 22 Април 2016 14:24

„Арт Фокус“ ЕООД

Написана от


Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 23.04.2016 г. до 29.04.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели, с наземна техника,
с препаратите  АСМ - комплекс и Сулигор.
Карантинен срок – 28 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 2 км от селото.

Вторник, 19 Април 2016 14:08

Фирма „Златия Агро“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия Агро“ ЕООД, гр. Вълчедръм
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 22.04.2016 до 23.04.2016 г. /вкл./
до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе третиране на пшеница и ечемик
с наземна техника, с препаратите  
Аканто 250 СК, Импакт 25 СК и Циперфор 100 ЕВ.
Карантинен срок – 42 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността „Пояки“ на отстояние 1 км от село Медковец.

Неделя, 17 Април 2016 04:43

ЖП СЕКЦИЯ-ВРАЦА

Написана от

НА  28.04.2016 Г.  ОТ  7.00 ДО 10.00 ЧАСА   И  НА 03.05.2016 Г.  ОТ 7.00 ДО 10.00 ЧАСА      ЖП  СЕКЦИЯ-ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА ЖП-ИВИЦА ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ И ЛИНИЯТА МЕДКОВЕЦ- МЪРЧЕВО  С  ПРЕПАРАТ   ЕФАЗАТ 36 СЛ, С ВЛЕКАЧ.

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА  СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ – РАСТЕНИЯ. ЩЕ СЕ ОБРАБОТВА ТЕРЕНЪТ  ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ, НА РАЗСТОЯНИЕ 6 М. ОТ ГЛАВНАТА РЕЛСА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.


Молим собствениците на пчелни семейства  и домашни животни да предприемат мерки по опазването им  от отравяне.


ОТ   ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ

Неделя, 17 Април 2016 04:40

„Златия агро“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 19.04.2016 до 21.04.2016 г. /вкл./
до 11.00  и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница
срещу плевели и вредители, с наземна техника,
с препаратите  Рубрик 125,  Импакт 25, Циперфор 100.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местности  на отстояние 1.3 км. от с. Медковец.

Понеделник, 04 Април 2016 14:51

Военно окръжие II степен – Монтана

Написана от

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс, както следва:

1. За Националната гвардейска част град София – 29 (двадесет и девет) вакантни длъжности.

2. За Съвместното командване на силите – 50 (петдесет) вакантни длъжности в следните военни формирования (в. ф.):
   2.1. В. ф. 28860 – Горна Малина – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
   2.2. В. ф.  48960 – София – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3. За Военновъздушните сили (ВВС) – 89 (осемдесет и девет) вакантни длъжности разпределени във в.ф., както следва:
   3.1. В. ф. от ВВС регион София – 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности.
   3.2. В. ф. 28000 – Граф Игнатиево – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.
   3.3. В. ф. 32040 – Крумово  – 19 (деветнадесет) вакантни длъжности.
   3.4. В. ф. от ВВС регион Бургас – 8 (осем) вакантни длъжности.
   3.5. В. ф. от ВВС регион Варна – 13 (тринадесет) вакантни длъжности.

Сряда, 30 Март 2016 11:50

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 31.03.2016 до 06.04.2016 г. /вкл./
от 8.30 до 11.00 ч. и след 19.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на пшеница с наземна техника,
с препаратите  Танго супер, Агрия, Биатлон  и Лактофол.
Карантинен срок – 28 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
на отстояние 2 км от село Медковец.

Четвъртък, 24 Март 2016 15:38

Военно окръжие – Монтана

Написана от

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба  във Военномедицинска академия на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Обявени са 40 длъжности за офицери и 5 длъжности за сержанти.

Към документа

Четвъртък, 24 Март 2016 15:37

Фирма „Златия агро“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Златия агро“ ЕООД, гр. София
 предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 28.03.2016 до 30.03.2016 г. /вкл./
до 11.00  и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец
ще се проведе пръскане на ечемик
срещу плевели и вредители, с авиационна техника,
с препаратите  Прозаро 250,Хемтрибе 75,Валсамин,Импакт, Циперфор 100 и Фокстрот 69.

Подлежащите на третиране терени се намират
в м. „Пояки“ на отстояние 0.8 км от с. Медковец.

Четвъртък, 11 Февруари 2016 15:54

П Р О Т О К О Л

Написана от

Днес, 10.02.2016 г. в изпълнение на Заповед № 16А/08.02.2016 г. на Кмета на

община Медковец се събра комисия в състав:
Председател: инж. Емилия Петрова Цветанова –зам. кмет
Членове: 1. Мариан Георгиев Цветанов –юрисконсулт
2. Мариана Миланова Атанасова –ст. експерт ЕП-ДФО, ОС и З
На основание чл.37м от ЗСПЗЗ комисията извърши проверка на 20 бр. договори за

наем на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от общинския поземлен фонд във връзка със

спазването на изискванията на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, относно съответствието на

предоставените площи и наличните животни.
След като изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади,

Към документа

Страница 6 от 10