Четвъртък, 12 Декември 2013 15:00

Обява

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА

 

От „ВАЧКО -70" ЕООД

   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

„СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ

НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ГАРАЖ ЗА ИНВЕНТАР’’

Местоположение:

ПИ 000209 по КВС за землище на с. Расово, община Медковец, облaст Монтана

Лицата, които проявяват интерес, ще имат достъп до информацията и ще могат да изразят становищата си всеки работен ден в общинска администрация – Медковец при Румяна Динчева – секретар на общината.

 

 

обявление

уведомление

 
Прочетена 6382 пъти Последно променена в Петък, 27 Декември 2013 12:03