Сряда, 21 Декември 2016 15:15

П О К А Н А обсъждане на проект на бюджет 2017

Написана от
Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А
За обществено обсъждане на проект на бюджет 2017 год. на община Медковец


На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Медковец отправя покана за участие към жителите на Община Медковец, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност в публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Медковец за 2017 г.


    Уважаеми съграждани,

     Предстои приемането на бюджета на Община Медковец за 2017 г.
Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общините в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели, приоритети, решаването на конкретни проблеми от местно значение, подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в Община Медковец.
Проектобюджетът на общината е съставен на основата на прогнози за развитие на общината, общинския план за развитие, както и на база предложения на местната общност.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 30.12.2016 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проект на Бюджета на Община Медковец за 2017 г. е на разположение в община Медковец при Председателя на Бюджетната комисия – Цеца Илиева, тел.за контакт: 0888111459

Презентация

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ /ПП/
Кмет на община Медковец

Прочетена 5566 пъти Последно променена в Сряда, 08 Февруари 2017 16:09