Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от
Оценете
(0 гласа)

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:


  1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА.
  2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.
  3.   Избор на председател на Общински съвет – Медковец.
 
ОИК – Медковец кани да присъстват на заседанието новоизбраните общински съветници, както и новоизбраните кмет на община и кметове на кметства на територията на общината и председателя или член на ОИК – Медковец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК:

Василка Нинкова

Прочетена 5687 пъти