Четвъртък, 04 Юли 2013 11:35

Проведена среща за обществено обсъждане

Написана от
Оценете
(0 гласа)

СЪОБЩЕНИЕ

 

за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

 

 

На 03.07.2013г., в 15.30 часа, в община Медковец, на адрес с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.

 

 

На срещата представляващият Възложителя „Южен поток България“ АД и експерти от фирмата, запознаха присъстващите накратко с инвестиционното предложение, като беше представен кратък филмов материал за газопровода „Южен поток”. Ръководителят и експерти от екипа, изготвили Доклада за ОВОС запознаха присъстващите със съдържанието и резултатите от Доклада.

По време на общественото обсъждане се дадоха изчерпателни отговори на въпросите, поставени от заинтересованите страни - граждани и организации относно ефекта на инвестиционното предложение на територията на община Медковец.

Общественото обсъждане приключи в 17.05ч. като нямаше възражения и не бяха депозирани писмени становища от заинтересованите лица засягащи съдържанието и резултатите на Доклада по ОВОС.

 
Прочетена 6773 пъти