Вторник, 07 Юли 2015 14:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Общински съвет – Медковец
обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в
Районен съд – Лом с мандат 2015 – 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Кандидатите да са дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им;
2. Писмено съгласие – заявление (свободен текст);
3. Автобиография с мотивация (CV);
4. Копие от лична карта;
5. Копие от дипломата – кандидатите да имат не по-ниска степен на образование – средно;
6. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава;
7. Свидетелство за съдимост - оригинал;
8. Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат мнение на Председателя на съответния съд за работата им.
    Документи се подават в деловодството на Общински съвет – Медковец, ул. „Георги Димитров”№ 26.
    Срок за подаване на документите – 09 юли 2015 до 15 август 2015 г./включително/
    Подборът ще се извършва по документи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Прочетена 6642 пъти