Четвъртък, 05 Февруари 2015 15:31

Подпомагане на сектор „Животновъдство“

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Подпомагането на сектор „Животновъдство“е сред приоритетите на ПРСР (2014-2020 г.)
     „Подпомагането на сектор „Животновъдство“ е сред основните приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Средствата за този сектор по кампанията за директните плащания,  по обвързана подкрепа и по Програмата за развитие на селските райони са в пъти повече“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Третата национална среща на Асоциацията на земеделскитe производители в к.к. „Златни пясъци“.  Тя обясни, че през настоящата година в новия програмен период всички животновъдите ще получат по-висока ставка на подпомагане.


Министърът на земеделието и храните, поясни, че схемите и мерките за подпомагане в новия програмен период са много и разнообразни. „Преди официалното одобрение на ПРСР 2014-2020г. от Европейската комисия ще отворим две мерки. През месец март се предвижда стартирането на прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, а през месец юни предвиждаме да започне приемът на заявления по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „Млад фермер“, допълни министър Танева. Планираният бюджет по мярка 4.1 възлиза на 150 млн. евро, а средствата по „Млад фермер“ са на стойност 35 млн. евро. Общият бюджет на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е в размер на над 2,9 млрд. евро и в нея има достатъчно подмерки за подкрепа на малките фермери.
     „Нека мотото на новата ПРСР да бъде „повече за бизнеса“ и нека тя да бъде по-работеща спрямо предходната. Чрез Програмата ще бъдат предоставени над 1 млрд. евро публични средства в ръцете на бизнеса“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.  Той обяви, че сред основните приоритети на ПРСР 2014-2020 са насърчаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и биологичното земеделие, чийто бюджет е увеличен с над 5 пъти в сравнение със средствата в отминалия програмен период. „Въпреки намаления бюджет по новата Програма, средствата, заделени за инвестиции в земеделски стопанства и преработвателни предприятия, се увеличават спрямо бюджета през изминалия програмен период.

Отдел „Връзки с обществеността”

Прочетена 5795 пъти