Новини

Новини (246)

Понеделник, 30 Декември 2013 12:15

НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА

Написана от

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ”

ЦЕЛ НА ПОМОЩТА

Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво.

Понеделник, 09 Декември 2013 11:55

в-к „Монтпрес”

Написана от

Благодарност към кмета на община Медковец,

публикувана във в-к „Монтпрес” –

бр. 92 (2129) от 5-9 декември 2013 г.

 

 

Към статията

 

Публично обсъждане на проектобюджета

на община Медковец за 2014 година

На основание чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, кметът на общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2014 година.

 

Петък, 01 Ноември 2013 09:12

Ден на народните будители

Написана от

Ден на народните будители


Посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете. Сред тях са имената на : Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 г. е забранен. Честването му се възстановява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

 

 

 
Сряда, 25 Септември 2013 11:56

ПОКАНА

Написана от

ПОКАНА

Уважаеми гости и граждани

на община Медковец,

във връзка с отбелязването

на210години от рождението

на кнез Иван Кулин

и 115 години от създаването

на Народно читалище „Развитие”

община Медковец и

НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец”

 

Вторник, 17 Септември 2013 04:17

СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ

Написана от

ВАЖНО !!!

ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ ТАЗИ ГОДИНА

ОТНОВО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ВЪВ ВТОРАТА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ.

ТОВА СА ДАТИТЕ

12 и 13 ОКТОМВРИ 2013 год.

 
Понеделник, 16 Септември 2013 08:06

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Написана от

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ДО

СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

СЕЛО МЕДКОВЕЦ

И

ОУ„ХРИСТО БОТЕВ”

СЕЛО РАСОВО

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ!

СКЪПИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден и откриването на

новата учебна 2013-2014 година! Това е денят, в който всички ние,

учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище

на българина – Училището, което винаги е било и ще бъде един

неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет.

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес­

на управление: Република България, гр. София -1303. ул. „Три Уши" № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81. ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица. че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България "

Срещата ще се проведе на: 03.07.2013 г. от 15,30 часа в с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 26, Заседателна зала.

 

Страница 18 от 18