Вторник, 01 Юли 2014 18:58

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

Написана от
Оценете
(0 гласа)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


ОБЯВА

От ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) , със седалище: гр. София 1000, ул. „Уилям Гладстон" № 67, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 4 , етаж 3.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

 

Информация за инвестиционното предложение е представена официално на Кмета на община Медковец. Същата е на разположение на интересуващите се жители на общината в сградата на общинската администрация , както и всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ( ПУДООС ) на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица" № 4 , лица за контакти: инж. Христина Бакърджиева и инж. Николай Миланов , тел: 02/9406622.

Прочетена 6589 пъти