Сряда, 12 Октомври 2022 09:13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от
Оценете
(0 гласа)

№ОП 04-24/12.10.2022 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен Проект за подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за ПИ с идентификатор 62222.204.7 по КККР на с. Расово, община Медковец, област Монтана.
На основание чл.128, ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПЗ до Общинската администрация в 14-дневен срок.

АРХ.ВЕНЕТА АТАНАСОВА :

Главен архитект на община Медковец

Прочетена 639 пъти
Още в тази категория: « С Ъ О Б Щ Е Н И Е С Ъ О Б Щ Е Н И Е »