Вторник, 11 Октомври 2016 14:13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ОБЯВЯВА на основание чл. 68е от Закона за съдебната власт , процедура за подбор на 2 броя кандидати за съдебни заседатели на Районен съд – Лом.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт да е дееспособен български гражданин:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда,      за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
 
Документите, които трябва да представят кандидатите, са:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срок за подаване на документите:  25.10.2016г., 16,30 часа.

Прочетена 5837 пъти