Четвъртък, 23 Юни 2016 14:17

Доброволните формирования

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание Заповед №66/21.06.2016 г. на Кмета на община Медковец, Решение № 84 от Протокол №

9/27.04.2016 г. и Решение № 100 от Протокол № 10/26.05.2016 г. на Общински съвет Медковец, чл.

41 от Закона за защита при бедствия и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността

на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни

ситуации и отстраняване па последиците от тях.


О Б Я В Л Е Н И Е
Приложение 1
Приложение 2 

01.08.2016 г. ПРОТОКОЛ № 1

15.08.2016 г. Протокол № 2

Прочетена 5612 пъти Последно променена в Понеделник, 15 Август 2016 14:26