Понеделник, 04 Януари 2016 15:33

О Б Я В А

Написана от
Оценете
(0 гласа)

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 Започва прием на документи за потребители по проект BG05M9OP001-2.002-0079-C001 „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“

Обявата в pdf формат

Прочетена 6004 пъти