Сряда, 10 Юни 2015 05:23

О Б Я В А

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О Б Я В А


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 346 от Протокол № 42/28.05.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 73/08.06.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години с месечен наем в размер на 2,30 лв./кв.м без ДДС на свободни помещения в „Производствена сграда-Артанес“ в село Медковец, както следва:

•    Търговски обект № 1 – площ 16 м2-месечен наем с ДДС 44,16 лв.- год.наем с ДДС 529,92 лв.
•    Търговски обект № 2 – площ 17 м2- месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 3 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 4 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 6 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Кафе-аперитив – площ 165 м2 месечен наем с ДДС 455,40 лв.- год.наем с ДДС 5 464,80 лв.

Търгът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Депозита за участие е 10% от годишния наем и ще се внася в срок до 12,00 часа на 29.06.2015 г., на касата на община Медковец или по банкова сметка на община Медковец в ОББ АД - клон Лом, BG62UBBS80023300130232, BIC UBBSBGSF.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната наемна цена на квадратен метър.
Оглед на помещенията ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка на тел. 09727 21 34 или в ЦУИГ в общ.Медковец.

Прочетена 6660 пъти