Четвъртък, 04 Юни 2015 14:24

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Общината сключи договор с регистрационен  №  2014BG05FMOP001-03.01-31- С01 “ Осигуряване на топъл обяд в община Медковец“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция тип 3, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  в България.
          Обща цел на операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд -2015 г.“: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение.


          Община Медковец ще реализира изпълнение на  дейностите  по договора от 11.05.2015 г. до 29.09.2015 г., като ще приготвя и предоставя топла храна на 54 потребители от три целеви групи от  всички    населени  места на общината.
Стойността на БФП:  13 171.41 лв.

Прочетена 6694 пъти