Понеделник, 08 Декември 2014 15:54

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че с издадена заповед №117/02.12.2014 г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП-ПП/ на УПИ IX, УПИ XII, УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от кв.ЗЗ по плана на с.Расово, като част от имот пл. № 762, в размер на 1 000 кв.м. да се придаде към УПИ XII, а останалата част да бъде отредена изцяло за УПИ IX. Дворищнорегулационните линии между новообразуваните урегулирани поземлени имоти и УПИ VIII, УПИ XVIII, УПИ XVII, УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ X от същия квартал да бъдат прокарани по имотните

граници.

Документа в pdf. формат

Прочетена 6170 пъти