БЮДЖЕТ2024

 

РЕШЕНИЕ 79 - БЮДЖЕТ 2024 Г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТ 2024

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА МАНДАТ 2023-2027

 

ПК ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, МЕСТНА ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ И НОРМАТИВНИ УРЕДБИ“

 

 

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ БЮДЖЕТ ОТ 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СЕЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ“

 

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 08.02.2024 Г.

01.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 08.02.2024 г.

 

 

 

ПК ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА“

 

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО „РАБОТА С МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, БОРБА С НЕГРАМОТНОСТТА И ПРЕСТЪПНОСТТА“

 

19.02.2024 - ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 26.02.2024 г.

 

 

ПК ПО КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО КЪМ ОБС – МЕДКОВЕЦ

 

 

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 29.10.2023

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МЕДКОВЕЦ ИНФОРМИРА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г., ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В 3 НАСЕЛЕНИ МЕСТА – РАСОВО, АСПАРУХОВО И СЛИВОВИК. ГЛАСУВА СЕ ЕДНОВРЕМЕННО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ОБЩИНСКИ КМЕТ И КМЕТ НА КМЕТСТВО.

 

 

 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАЗЯСНИТЕЛНА БРОШУРА МЕСТНИ ИЗБОРИ

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ АУДИО ВИДЕО СЪС СУБТИТРИ

 

ПОКАНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

ЗАПОВЕД № 155/11.10.2023Г. - СЕКЦИИ, В КОИТО МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ЗАПОВЕД № 154/11.10.2023Г. - ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

ЗАПОВЕД № 144/28.09.2023Г. - МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ /АФИШИ, ПЛАКАТИ, ОБРЪЩЕНИЯ И ДР./ ОТ КАНДИДАТИ, ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

 

ЗАПОВЕД № 126/04.09.2023 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

СЕКЦИЯ 001 - СЛИВОВИК

СЕКЦИЯ 002 - ПИШУРКА

СЕКЦИЯ 003 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 004 - МЕДКОВЕЦ

СЕКЦИЯ 005 - АСПАРУХОВО

СЕКЦИЯ 006 - РАСОВО

СЕКЦИЯ 007 - РАСОВО

 

ЗАПОВЕД № 127/04.09.2023 г. Относно: Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

БЮДЖЕТ2023

 

 

РЕШЕНИЕ 577 ЗА БЮДЖЕТ 2023

ДОКУМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТ 2023

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАНОСТ

 

 

листовка пожари 001 1 листовка пожари 1

листовка пожари 2

листовки  пожари 1

листовки  пожари 2