„Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница

общ.(Лом-Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850,

община  Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община

Медковец”


15.02.2016 г.

Обявление

Решение

Техническа спецификация 1 спецификация 2

Методика за оценка

Проект на договор 1 договор 2

Указания

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

Образец № 7

Образец № 8

Образец № 9

Образец № 10

Образец № 11

Образец № 12

Образец № 13a

Образец № 13b

Образец № 14-1

Образец № 14a

Образец № 14b

Образец № 15a

Образец № 15b

 

22.04.2016 г. Протокол № 1

16.05.2016 г  ПРОТОКОЛ №2

26.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

06.06.2016г.  РЕШЕНИЕ № 2/03.06.2016 г.
                     ПРОТОКОЛ № 3

 


30.06.2016 г.  Договор ДОП 8 обособена позозиция 1

01.07.2016 г.  Договор ДОП 9 обособена позозиция 2

04.07.2016 г.  Информация за освобождаване гаранции

05.07.2016 г.  Информация за сключен договор 

07.07.2016 г.  Информация за извършено плащане