ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, КНИЖА

И МАТЕРИАЛИ, ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 25.05.2014 г.

ОТ ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ


 

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България  (чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

 

Секциите, в които могат да гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в община Медковец

 

 

З А П О В Е Д № 45 А/ 25.04.2014 г. Относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали.

 

 

 Избирателите с трайни увреждания

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I       (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

 

 

Комисия от служебни лица отговарящи за организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., в община Медковец

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

 

Определяне на места за обявяване на избирателните списъци.

 

Образуване на избирателни секции на територията на община Медковец за провеждане на избори за Eвропейски парламент на 25.05.2014 г.