2016/2017 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 274/07.10.2016 Землище с.Аспарухово

2015/2016 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 384 Землище с.Аспарухово