2016/2017 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 358/18.11.2016 Землище с.Медковец

2015/2016 г. Регистър     ЗАПОВЕД № 398 Землище с.Медковец