ТРАФОПОСТОВЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ

№ 1 – на ул. „Митрополит Неофит”

№ 2 – до Манов мост /захранва и детската ясла/

№ 3 – на ул. „Хр. Ботев” /района на старата лечебница/

№ 4 – до ЖП-гарата /захранва и училището/

№ 5 – до ЦДГ /долната детска градина/

№ 6 – до „Пушкаров” /захранва и кухнята на Дом. патронаж/

№ 7 – до читалището – гр. тип /захранва и сградата на общината/

№ 8 – до полицията /зад пощата/

№ 9 – на Аврамовото /захранва Табашката махала/

№ 10 – зад силоза /до кошовете/ - захранва само силоза

№ 11 – в кв. „Жеравица” /захранва и стадиона/

№ 12 – на ул. „Чомаков” /срещу Общинския пазар/.

Касета ТПК – захранва осветлението на площада

Трафопост до Гаража – захранва базите на земед. производители

Трафопост „ТКЗС 2” – проходен – захранва стопанските дворове на Никола Рацов и Никола Младенов.