Заседания на Общински Съвет Медковец мандат 2015-2019

 

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 19.09.2019 год. /четвъртък/ в Залата за гости на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 29.08.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 25.07.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 27.06.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 30.05.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 25.04.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.

 Заседанието на Общинския съвет при община Медковец е на 28.03.2019 год. /четвъртък/ в Заседателната зала на община Медковец от 14.00 часа.